Menu sluit
Menu sluit

Waar het om draait

Op Kindercampus Molenpark is iedereen welkom met zijn of haar talent. Met die talenten gaan we aan de slag! Met een goede basis in taal en rekenen en speciale aandacht voor wetenschap en techniek bereiden we kinderen voor op de wereld van de toekomst.

Talentontwikkeling

Op Kindercampus Molenpark vinden we goed onderwijs belangrijk. Naast de basisvaardigheden zoals taal en rekenen, kunnen kinderen hun talenten ontdekken en laten groeien. De kinderen ontwikkelen zich op verschillende vakgebieden: tijdens schooltijd en daarna.

Wetenschap & techniek

Met wetenschap en techniek stomen we kinderen klaar voor de toekomst. Programmeren, Robotica en ontwerpend leren zijn vast onderdeel van het lesprogramma.

Burgerschap

Met diverse vieringen, aandacht voor maatschappelijke vraagstukken en de methodes Vreedzame School en Kleur, bieden we ruimte voor verschillen en laten we zien dat het belangrijk is elkaar te leren kennen. We leren van én met elkaar. De wereld is onze kindercampus!