Menu sluit
Menu sluit

Ouderbetrokkenheid

Een goed contact tussen ouders en school of opvang is belangrijk. Daarom geven wij graag duidelijke informatie over onze kindercampus. Ouders worden geïnformeerd via de schoolgids, Social Schools en Flexxkids, tijdens ouders-in-de-klas ochtenden, ouderavonden en 10-minutengesprekken. Daarnaast is er wekelijks een koffiekamer waar regelmatig belangrijke onderwerpen rondom onderwijs en opvoeding worden besproken.

We beginnen het schooljaar met een ouderinformatie-avond. U kunt dan kennismaken met de leerkracht van uw kind en krijgt informatie over het lesprogramma. Later in het schooljaar organiseren we samen met de opvang een ouderavond over een actueel onderwerp.

Drie keer per jaar is er een 10-minuten gesprek waarbij we verwachten dat ook uw kind aanwezig is (vanaf eind groep 2). In het eerste gesprek ligt de nadruk op de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind, bij de twee rapportengesprekken bespreken we ook de cognitieve ontwikkeling. Tijdens de ouders-in-de-klas ochtenden stellen we u in de gelegenheid om het werk van uw kind in te zien en uitleg te krijgen over waar we op dat moment aan werken. Bij de kleuters is er elke week een spelinloop waar ouders van harte welkom zijn.