Menu sluit
Menu sluit

Schooltijden en opvang

Basisonderwijs

Onze school heeft een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen op school lunchen samen met een leerkracht. Alle schooldagen zijn gelijk: we beginnen om 8.30 uur en de kinderen zijn iedere dag vrij om 14.15 uur. De bel gaat om 8.25 uur, zodat we stipt op tijd met de les kunnen beginnen. Op tijd beginnen vinden we erg belangrijk. Wanneer leerlingen te laat komen, verstoren zij de les voor andere leerlingen en ze missen belangrijke onderwijstijd.

Opvang

Het is mogelijk om uw kind aan te melden voor voorschoolse opvang (vanaf 7.30 uur m.u.v. donderdag). Neem hiervoor contact op met de schoolleiding.

Opvang na schooltijd wordt verzorgd door BLOS in het schoolgebouw. Uw kind kan hier dagelijks terecht van 14.15 tot 18.30 uur en wordt door de BSO medewerker bij de leerkracht opgehaald. Ook tijdens schoolvakanties en studiedagen is er opvang.

Onze speelschool wordt verzorgd door BLOS en is geopend op ma, di en do van 8.30 tot 13.50 uur. Bij genoeg aanmeldingen, zal de speelschool in de toekomst ook op woensdag open gaan. Het kinderdagverblijf van BLOS is alle werkdagen geopend van 7.30 tot 18.30 uur.